Výzva k realizaci projektů a spolupráci 

HLEDÁME

Spolek Farmstudio vyhlašuje otevřenou výzvu k realizaci jednorázových i dlouhodobých kulturních projektů z oblasti výtvarného a performativního umění, literatury, kulturního dědictví, environmentálních témat a nemainstreamového životního stylu obecně. Výzva se týká jednotlivců a produkčních skupin. 

 

POSKYTUJEME

Pro realizaci nabízíme prostory a zázemí nezávislého kulturního centra současného umění Bohemia Farmstudio, které sídlí v objektu bývalého zemědělského statku z počátku 19. stol. v obci Vysoká na okraji CHKO Kokořínsko. Místo s velkorysými prostorovými možnostmi a geniem loci je mimořádně vhodné k tzv. site-specific realizacím i jako sídlo dlouhodobých projektů a iniciativ. Nabízíme prostory vnitřní i venkovní galerie, sálu, rozlehlého dvora a zázemí obytného domu, včetně technicko- organizačního zabezpečení a odborné podpory. 

 

PODMÍNKY

Projekt musí být ekonomicky soběstačný a v souladu s výše uvedeným zaměřením. 

 

TERMÍN

Výzva není časově ohraničená, ale vzhledem k potřebě dlouhodobého plánování a termínům grantových řízení doporučujeme reagovat co nejdříve a probrat možnosti. Jsme otevřeni různorodým formám spolupráce. 

 

+420 603 863 524

info@farmstudio.cz