Kulturní platforma Sport in Art a Česká centra/České centrum Paříž vyhlašují při příležitosti realizace výstavního projektu Art Grand Slam – Uvnitř pohybu (kurátor Petr Vaňous) OPEN CALL pro české vizuální umělkyně a umělce do 30 let.

 

Projekt se zaměřuje na prezentaci vybraných děl současných českých vizuálních umělkyň a umělců, kteří se ve své práci dotýkají tématu v podmnožině pohybu a sportu. Tři umělci/umělkyně vybraní kurátorem projektu se svými díly zapojí do výstavy Art Grand Slam – Uvnitř pohybu s pražskou premiérou v únoru 2024 v prostorách SmetanaQ Gallery a zahraniční vernisáží v prostorách galerie Českého centra Paříž koncem června 2024, kde se výstava otevře při příležitosti letních olympijských her 2024. Projekt doplní katalog s doprovodnými texty kurátora a reprodukcemi všech děl v projektu uvedených. 

 

Jeden z umělců/umělkyň vybraných z open callu bude na základě rozhodnutí poroty složené ze zástupců české kulturní scény navíc oceněn rezidenčním pobytem v Českém centru Paříž (v termínu 24. 6. – 5. 7. 2024), během něhož bude finalizováno dílo pro site-specific uvedení v prostorách ČC Paříž, které bude zakomponované do programu v rámci projektu Art Grand Slam – Uvnitř pohybu. 

 

Zadání a profil účastníka:

Oslovujeme české vizuální umělce/umělkyně do 30 let (do ročníku 1993 včetně), kteří ve své práci reflektují téma sportu a pohybu, aby vytvořili několik nových původních děl (1 – 3 díla) inspirovaných letními olympijskými sporty, anebo letními pohybovými aktivitami. Umělci/umělkyně mohou poslat jak hotové dílo, tak jeho návrh, včetně popisu realizace (rozměry, materiál, technika). Open Call je otevřen pro média: malba, socha, objekt instalace či video.

 

K přihlášce je nutné vyplnit formulář účastníka a zaslat aktuální portfolio svých prací (obsahuje CV autora, kontakt a reprezentativní ukázky z díla). 

 

Kompletní znění výzvy najdete zde

Uzávěrka termínu dodání všech podkladů je 31. 10. 2023.