Kulturní spolek Oblast vyhlašuje výzvu k podání uměleckých výstavních projektů, určených k realizaci v prostorách židovského hřbitova v Telči v období od 2. 7. do 1. 9. 2023.

 

Každý z vybraných autorů (či kolektivů autorů) bude mít k dispozici 6 dní, od neděle do pátku. Vzhledem k charakteru místa zvažte předem vhodnost vystavovaných děl.

 

Náležitosti k podání návrhu:

A) jméno a kontakt

B) název, popis a obrazová dokumentace projektu

C) odkaz na portfolio

D) uvedení vyhovujících termínů:

2. 7. − 7. 7.

9. 7. − 14. 7.

16. 7. − 21. 7.

23. 7. − 28. 7.

30. 7. − 4. 8.

6. 8. − 11. 8.

13. 8. − 18. 8.

20. 8. − 25. 8.

27. 8. − 1. 9.

 

Podmínky:

A) vlastní dohled nad výstavou

B) vlastní doprava, instalace a deinstalace

C) vlastní finanční krytí projektu

 

Nabízíme nestandardní pobyt v galerii s ateliérem, včetně ubytování v zázemí objektu. A to bez elektřiny i bez wi-fi.

 

Více informací na www.oblast.org 

Návrhy posílejte na adresu: oblast@post.cz 

Uzávěrka pro podání: 23. dubna 2023

 

www.ateliersin.tumblr.com 

www.facebook.com/KulturniSpolekOblast