Kulturní spolek Oblast vyhlašuje výzvu k podání uměleckých výstavních projektů s rezidenčním pobytem v prostorách židovského hřbitova v Telči v období od 23. 6. do 30. 8. 2024

 

Délka rezidence je 13 dní a je určena pro 1–4 osobu/skupinu. Výzva není věkově omezená a je otevřená pro umělce z ČR i zahraničí. Galerie o rozměrech 6 x 6 x 6 m je v prostorách bývalé obřadní síně. Objekt se nachází na kraji města a je bez elektřiny. 

 

Ubytování, včetně kuchyňského vybavení, je zajištěno v zázemí galerie. Vzhledem k charakteru místa zvažte předem vhodnost vystavovaných děl. Vybráno bude celkem 5 projektů.  

 

Podmínky:

A) Vlastní dohled nad výstavou 

B) Vlastní doprava, instalace a deinstalace 

C) Vlastní finanční krytí projektu 

 

Náležitosti podání návrhu:

A) Jméno a kontakt 

B) Název, popis a obrazová dokumentace projektu 

C) Odkaz na portfolio 

D) Uvedení vyhovujících termínů: 

[1] 23. 6. – 5. 7. 

[2] 7. 7. − 19. 7. 

[3] 21. 7. − 2. 8. 

[4] 4. 8. − 16. 8. 

[5] 18. 8. − 30. 8.

  

Další informace na www.oblast.org nebo na tel: +420 799 501 376. 

Návrhy posílejte na adresu oblast@post.cz do 30. dubna 2024