Výzva pro umělce, kreativní kódery, experimentátory: chtěl by ses zapojit do půlročního projektu zkoumajícího možnosti skupinové tvůrčí improvizace napříč médii s cílem poté společně vystoupit s vytvořeným dílem na podzim 2023 v rámci festivalu Sonda? V rámci pravidelných volných tvůrčích setkávání skupin budeme experimentovat, vytvářet, improvizovat a hledat postupně výslednou novou formu vizuálních performancí/instalací/intervencí.

 

Letošní ročník projektu Trychtýř bude vhodný především pro tvůrce pracující v oblasti digitálního/analogového obrazu, světla, kreativního kódování, DIY elektroniky, či zvukových instalací a objektů.

 

V rámci finální prezentace na festivalu Sonda bude prostor například pro pro full dome projekce, animace, generativní obraz, VJing, vektorovou syntézu (laser) či jiné formy promítaného obrazu, který využije kupoli planetária. Nabízíme i propojení s oslovenými hudebníky, kteří na festivalu vystoupí. V rámci volného prostoru hvězdárny bude možné prezentovat například i světelné instalace, DIY elektroniku, objekty, scénografii, performance i konceptuální vstupy. Ve zvukové sféře jsou vítáni všichni experimentátoři na poli zvukových instalací, objektů, konceptů – výsledná díla bude možné představit mimo pódium. V rámci chystané audiovizuální instalace se lze kreativně podílet například na kódování světla, tvorbě elektronického systému i mechatronickém řešení.

 

Více informací zde.