„Vše se změnilo – nic se nezměnilo“ / Váš příběh roku 2020

OPEN CALL

Rok 2020 je jistě velmi zvláštní. Po celém světě si budeme tento rok pamatovat jako období nejistot a překvapení po zbytek našich životů.

 

Italský umělec Hannes Egger by se vás v rámci výstavy, kterou nazval Vše se změnilo – nic se nezměnilo, chtěl zeptat na to, jaké jsou vaše letošní nejsilnější zážitky? Povězte nám vlastní příběh, který dle vašeho názoru symbolizuje tento rok. Napište nám dopis ručně, e-mailem, sms-kou či zprávou na sociálních sítích. Svůj sepsaný příběh můžete také vhazovat přímo do boxu umístěného před Domem umění Ústí nad Labem, kde zároveň budou k přečtení vyprávění dalších pisatelek a pisatelů.

 

Váš dopis se stane součástí výstavy Hannese Eggera, pokud to nebude v rozporu s hodnotami Domu umění Ústí nad Labem. Anonymní zveřejnění vašeho dopisu proběhne v rámci dočasného poštovního boxu před galerií, a také online na našich sociálních sítích a webových stránkách. Vybrané příběhy budou také interpretovány přizvanými umělci – divadelníky, hudebníky, tanečníky či výtvarníky –, zaznamenány na video a prezentovány na výše uvedené výstavě přímo v galerii či v online formě. Vybrané dopisy se stanou součástí připravované knihy, která bude jakýmsi záznamem podivuhodného roku 2020.

 

Na oplátku za váš dopis obdržíte umělecké dílo ve formě originálního sítotiskového plakátu nebo tričko „Everything’s Changed – Nothing’s changed“ od Hannese Eggera.

 

Váš příběh spojený s rokem 2020 nám zasílejte všemi výše zmíněnými způsoby od 18. 11. do 18. 12. 2020.

 

Podrobné informace o výstavě a doprovodném programu naleznete na www.duul.cz