Open call: Rezidence pro architekty - Galerie XY Olomouc

Open Call Galerie XY: Architect in Residence 2019

 

Galerie XY vyhlašuje otevřenou výzvu pro architekty na měsíc srpen! Galerie XY se profiluje jako výstavní prostor soustředící se na čerstvé projekty a ve své kurátorské koncepci se dlouhodobě zaměřuje i na architektonickou linii. Cílem rezidence je umožnit architektům tvořit v unikátním prostředí v zázemí kulturní instituce v historickém centru Olomouce. Rezidence v Olomouci bude probíhat v prostorách Galerie XY a zázemí pro architekty bude poskytnuto v prosvětlené místnosti zkušebny Divadla na cucky, která s galerií přímo sousedí. Prostory zkušebny jsou v letním období volné, protože probíhají divadelní prázdniny. Ubytování bude zajištěno v centru města. Součástí rezidence bude buď workshop zaměřený na výrobu městského mobiliáře (formou DIY) anebo koncepční workshop na úpravu zahrádky kavárny na Dolním náměstí (s cílem jejího zvelebení a případné úpravy DIY). Náklady na materiál spojený s workshopem kryje Galerie XY. Délka rezidence je 6 až 14 dní. 

 

Výzva není věkově omezená, přihlašovat se mohou jednotlivci i týmy (max 3 osoby) a rozhodujícími kritérii jsou:

 

+ kvalita předloženého záměru

+ propracovanost předložené žádosti

+ návaznost na místo, ve kterém bude pobyt realizován

 

Cílem je vybrat projekty, které budou buď výzkumné nebo s potenciálem bezprostřední realizace ve veřejném prostoru. Výzva je otevřená pro umělce z ČR i zahraničí. 

 

 

Prosíme zájemce o zaslání:

+ strukturovaného životopisu

+ odkazu na webové stránky nebo portfolia v PDF

+ motivačního dopisu a tvůrčího záměru (max. 2500 znaků)

+ preferované termíny

 

na e-mail: rezidence@xyolomouc.com   

 

Uzávěrka 24. 7. 2019

Vybrané architekty kontaktujeme do 27. 7. 2019

 

FB event