Supercollider Workshop

Praktická tvůrčí dílna bude zaměřena na práci se zvukovým programovacím jazykem SuperCollider jako prostředkem pro výzkum potenciální hudby, nebo jako prostředím pro navrhování osobních zvukových nástrojů. Prostředí SuperCollider je navrženo tak, aby umožňovalo zásahy do chodu programu v reálném čase a je tak i ideálním nástrojem pro živé vystupování. V rámci dílny budou představeny základní strategie tvorby zvuku a jejím potenciálním výstupem budou funkční zvukové nástroje pro koncertní použití.

Alberto de Campo vystudoval klasickou kompozici, jazzovou kytaru a elektronickou hudbu v Rakousku a USA. Během práce na Kalifornské universitě v Santa Barbaře vyvinul společně s Curtisem Roadsem dnes hojně používaný software pro partiklovou syntézu zvuku. Jeho současná umělecká tvorba využívá prvky improvizace v akustickém i elektronickém prostředí, účinkuje mj. ve skupinách powerbooks_unplugged a Republic111, kde jako zvukový zdroj používá laptopy bez další amplifikace. Jako elektroakustického hráče jej pak můžeme zaznamenat v souborech Quiet Noise Quartet a Trio Brachiale. Jeho práce pro galerie se zabývají tématy komunikace a mediální archeologie, iniciuje rozsáhlé kolaborativní projekty, jako byl Varia Zoosystematica Profundorum věnovaný hlubokomořské komunikaci, nebo The Ways Things May Go o artificelní kauzalitě. Mezi jeho nejčastější spolupracovníky patří Hannes Hoelzl, s nímž dlouhodobě rozvíjí koncept audiovizuálního anarchivismu. Je profesorem na universitě Duesseldorfu a Berlíně, kde se věnuje generativnímu umění, hudbě a informatice. (http://albertodecampo.net)

Cyklus přednášk Open Eye 2014 pořádá FAMU – Centrum audiovizuálních studí za využití prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2014.

Hostující přednáška i dílna je v angličtině.
cas.famu.cz