Druhý ročník projektu Ora et lege (Modli se a čti) v broumovském klášteře představí tvorbu benediktinského mnicha a významného britského neo-avantgardního umělce Doma Sylvestera Houédarda (1924–1992). Autor, známý též pod pseudonymy dsh či dom, byl za svého života široce uznáván jako jeden z předních teoretiků a významných představitelů konkrétní poezie. Samostatná výstava s názvem endlessly inside je první Houédardovou výstavou na českém území a jedním z projektů, které jeho neprávem pozapomenutou tvorbu postupně navracejí do kulturního povědomí. V rámci výstavy proběhne série performancí dalších předních autorů spojených s konkrétní poezií i s její novodobou reflexí. 

 

dsh patří v historii moderního umění k solitérním postavám s těžce uchopitelným životem i kulturním pozadím tvorby, které jsou rozkročené mezi londýnskou kontrakulturou a klauzurou benediktinského kláštera v Prinknash Abbey v Gloucestershiru. Autor patřil mezi průkopníky konkrétní poezie ve Velké Británii a za svého života byl uznáván jako jeden z jejich předních teoretiků a významných představitelů hnutí tzv. nového básnictví na pomezí vizuálního umění a literatury. To se od padesátých let rozvíjelo simultánně na mnoha místech světa a jeho zlatý věk končí v průběhu let sedmdesátých.

 

Samostatná výstava endlessly inside prezentuje ve třech kapitolách okolo šedesáti prací, jimiž se prolínají zájmy dsh o teologii, východní náboženství – zejména tantrický buddhismus, avantgardní umění i dobové společensko-politické dění. Úvodní kapitola se věnuje abstraktním typogramům nazývaným Typestracts (kombinace slov typewriter/psací stroj a abstract/abstrakt), pracím vytvořeným na psacím stroji Olivetti 22 s použitím modré, červené nebo černé inkoustové pásky. Následují je Laminate Poems a Cosmic Dust Poems, které dsh začal tvořit přibližně od roku 1966. Tato série básnických objektů sestává z drobných nalezených předmětů přírodního či umělého materiálu zatavených do průhledné, často barevné plastové fólie. Poslední část výstavy, situované do knihovny broumovského kláštera, se věnuje autorským knihám dsh a jeho aktivitám v rámci nakladatelství Opening Press, které spoluzaložil s Johnem Furnivalem v roce 1964 a kde aktivně působil do konce šedesátých let. V rámci Openings Press publikovali řadu básní od později uznávaných osobností konkrétní a vizuální poezie. Kromě jiných oslovili ke spolupráci například i českého umělce Jiřího Valocha, jehož dílo pro Openings Press je představeno i na této výstavě.

 

V rámci druhého ročníku projektu Ora et lege (Modli se a čti) se rovněž uskuteční série performancí navazující na výstavu The Palace of Concrete Poetry, která pod hlavičkou projektu Ora et lege proběhla v Domě spisovatelů Gruzie v Tbilisi (9. 9. – 13. 10. 2022). Výstava představovala průkopníky konkrétní poezie a jejich pokračovatele z řad následujících generací.

 

V den otevření výstavy proběhnou v prostoru kláštera performance Secondary Information Pavla Büchlera a The Fragiles Barbary Kapusty. Poprvé zde budou ve formě performancí uvedeny vybrané Gramatické texty Bohumily Grögerové a Josefa Hiršala z knihy experimentálních textů JOB–BOJ (1960–1962) ve spolupráci s režisérem Jiřím Adámkem Austerlitz. Současně v den vernisáže zazní přednáška „K radiofonické tvorbě Ferdinanda Kriweta“ básníka, germanisty a překladatele Pavla Novotného. Věnovat se bude kompozici Apollo Amerika Ferdinanda Kriweta z roku 1969 a následovat ji bude prezentace díla.

 

Na podzim v rámci PAW (Prague Art Week) budou v Praze reprízovány performance vybraných textů Grögerové (23. 9. 2023) a přednáška Novotného o Kriwetově díle (22. 9. 2023) v Muzeu literatury. V tomto termínu proběhnou také dvě performance Fight! a Speech! britské umělkyně Janice Kerbel v Národní galerii Praha v klášteře sv. Anežky České (24. 9. 2023), na které naváže debata s autorkou.

 

Projektu Ora et lege udělil záštitu Petr Prokop Siostrzonek OSB, arciopat břevnovský a broumovský. Výstavě Dom Sylvester Houédard: endlessly inside udělil záštitu Dom Stephen Horton OSB, Prinknash Abbey.

Realizaci podpořily Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR, Královéhradecký kraj, Velvyslanectví SRN, Rakouské kulturní fórum, Muzeum literatury, Národní galerie Praha, Broumov 2028, SI Corporate Finance a Hobra-Školník. Mediálními partnery jsou časopis Host, ProPamátky, Český rozhlas Hradec Králové a Naše Broumovsko.