Šestý ročník bytového projektu 4 OKNA je zaměřený na archivy a databáze. Orientační základny prostřednictvím neviditelné práce jejích zhotovitelů vytváří pro veřejnost jednu z možných cest k umění. Vyzvali jsme čtyři zakladatele různých informačních platforem, aby představili svůj způsob, jak informace přibližují uživateli a co je k rozhodnutí pro tuto práci vedlo.

Neziskovou organizaci ArtMap jsme založili roku 2007 jako platformu, jejímž cílem je podpora a propagace současného umění v České republice.