Josef Mladějovský: Well of the Living One who sees me

Výstava Osobní mytologie představuje tvorbu současných umělkyň a umělců mladší a střední generace, které spojuje užití osobitého imaginativního jazyka a práce s ryze malířským nebo sochařským médiem, jehož řemeslné a haptické kvality dávají prostorovou faktičnost magickým a osobním fenoménům. Ústředním motivem těchto děl se často stává lidská postava, člověk jako subjekt i objekt zasazený do fantaskního děje, plného nečekaných a iracionálních událostí a vlivů. Figurace a narativita odkazuje k různým historickým stylům od antiky přes romantismy po surrealismus, magický realismus a naivní umění. Svými postupy navazuje na postmoderní strategie apropriace a symbolické aktualizace historické zkušenosti s všudypřítomnou emotivitou, která je vzdálená intelektualizovanému a konceptuálnímu uměleckému projevu.

  

Odkazy k historickým reminiscencím neznamenají únik ze současnosti, naopak představují možnost, jak se vztáhnout ke komplikované přítomnosti. Vybraná díla ukazují zvýšenou potřebu boření i revizi mýtů v souvislosti s měnícími se narativy genderu, i obecnému statusu člověka v době přiznaného debaklu civilizačních hodnot. Tvář a řeč těla signalizují často neartikulovatelné obsahy v reakci na nedůvěryhodnost předkládaných zpráv a jejich množství, odhalující propast v porozumění aktuálního stavu. Racionalita selhala nebo se jeví jako nedůvěryhodná a nedostatečná. Na její místo nastupují iracionální imaginace, magické příběhy a metafyzické postavy, díky kterým je možné se podprahově a intuitivně s vnějším světem vyrovnávat.

  

vystavující: Dominika Dobiášová, Pavel Dvořák, Markéta Filipová, Martin Froulík, Anna Hulačová, Stanislava Karbušická, Jan Karpíšek, Sabina Knetlová, Jan Kostohryz, Denisa Krausová, Viktorie Langer, Matouš Lipus, Matyáš Maláč, Pavla Malinová, Josef Mladějovský, Bronislava Orlická, Martin Skalický, Martina Drozd Smutná, Adéla Součková, Martina Staňková, Ivo Škuta, Denisa Štefanigová, Veronika Vlková