Otázky pro Esther Hicks
vernisáž ve středu 8.2. v 19h

Proces vzniku a celkové pojetí samostatné výstavy Petra Bulavy v prostředí galerie Monomach se od počátku odvíjely od Petrova charakteristického přístupu k prostoru, uchopení materiálu a obsahu. Jeho práce jsou v daném případě skrze médium sochy a fotografie schopny vyvolávat napětí ve vztahu ke svému okolí, a svou nejednoznačností tak utváří dynamickou souvztažnost mezi určením “vnitřního” a “vnějšího” na hranici reálného a abstraktního. Za použití jemných barev a přírodních materiálů Petr rozehrává hru křehkosti a zdánlivé nestability v kontextu představy pevného trvání. „Otázky pro Esther Hicks“ v náznacích představují odkaz na úvahy týkající se odrazu kolektivního (ne)vědomí, zejména pak dotazování se po smyslu věcí, jež jsou výsledkem tvůrčí energie a myšlenek, jimiž jako jedinci utváříme svou specifickou realitu. Zpětná vazba diváků zde přitom hraje velmi klíčovou roli. Petrovy objekty a rovněž i dvourozměrné práce nám jako svého druhu Rorschachovy testy nabízejí místo pro vlastní mentální projekce a hledání mnohých významů.

Kc: Dana Dvořáková, Pavla Maslejová