Podobně, jako umělecké výstupy mezinárodního kolektivu OUTSIDEININSIDEOUTINSIDEOUTOUTSIDEIN charakterizuje spíš zájem o proces a prožitek vzniku díla, spíš než o jeho výslednou podobu, tak je proměnlivé i samotné složení kolektivu, který zve ke svým jednotlivým výstupům další umělce a umělkyně. Instalace, zvuk, video, performance i další média se v rukách OUTSIDEININSIDEOUTINSIDEOUTOUTSIDEIN stávají prostředky nikdy nekončícího rituálu existence, v němž se spojuje biologické s technologickým.

 

Událost se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.