Když uživatelé nahrají obrázky určitého objektu do systému pro výpočet tvorby 3D modelů, vygeneruje jim tento systém tisíce klíčových bodů na každém z nich. Pokud jsou dva klíčové body na dvou obrázcích rozpoznány jako stejné, stanou se správně shodnými. Počítač poté extrahuje vlastnosti objektu ze sady odpovídajících klíčových bodů a vygeneruje 3D model. Tato funkce je naprosto zásadní pro vznik jednotného funkčního celku.

 

Název Overlaps je určitou paralelou k okamžiku, se kterým se setkáváme v ateliérech na uměleckých školách. Prostor, jehož osazenstvo se mění. Stává se tak živým organismem, který má své pevné pojící body. Výstava je reflexí fungování a proměn lidí v prostředí ateliéru AS1. Tato výstava je utvořena kurátorským výběrem děl současných studentů a absolventů, prostřednictvím jejichž tvorby je tato reflexe nejlépe patrná. Jedná se o komunikaci děl jemných, křehkých a niterních s výraznými expresivními a politickými tématy. Jde o projekty zpracované digitálně i klasickými sochařskými postupy. Rukopis každého z vystavujících je formován od doby před a během studií, také komunikací s ostatními členy. Výuka na ateliéru AS1, pod vedením Michala Gabriela a Tomáše Medka, je spojením klasického sochařství a 3D technologií.

 

Z pozice studentky dávám nahlédnout do tohoto specifického prostředí. Jakými způsoby dochází k proměnám v neměnném prostoru, pod stálým vedením? Na vlastní oči pozoruji, jak dochází k propojování lidí, kteří již v tomto ateliéru nadále nejsou, ale jejich stopa je stále přítomná. Ať už v podobě sádrových autoportrétů, které jako sbírka němých hlav shlíží na současné studenty ze zaprášených polic, či zapomenuté sochy na chodbách.

 

vystavující: Michal Gabriel, Tomáš Medek, Monika Horčicová, Tomáš Pavlacký, Klaudia Korbelič, Jiří Pec, Kateřina Šťastná, Pavlína Temcsáková, Volha Huseva, Jan Petr, Jakub Matušek, Andrea Krnáčová, Markéta Volková, Emma Štěpánová

kurátorka: Emma Štěpánová