©CSU Praha/Linda Dostálková

Galerie Kurzor a Centrum pro současné umění Praha zvou na skupinovou výstavu s názvem Overview Fact, jež je zároveň první z cyklu výstav kurátorovaných Václavem Janoščíkem v rámci projektu „hostujícího kurátora“.

 

Detektivní příběhy se zdají být čím dál populárnější, ale i komplikovanější. Jako by nešlo jen o napětí z pátrání po vrahovi, ale o hlubší snahu najít mnohem širší společenská zákoutí, problémy, třecí plochy, a styčná místa. Podobně také umění nevybavuje náš svět pouze dalšími objekty, ale podílí se na vytváření perspektiv, vnímání i vědění, které vytváří náš svět, a má proto (astronauty popisovaný) overview effect – schopnost vyvolat sounáležitost, hledání souvislostí a orientace.