Výstava reflektující téma svobody v dílech mladých autorů současné české výtvarné scény. Rezonuje téma svobody v našich myslích i po třiceti letech od sametové revoluce?

 

Galerie Činoherního studia Ústí nad Labem představí k příležitosti připomenutí sametové revoluce a oslav třiceti let svobody výstavu mladých umělců – studentů. Ta nabízí vhled do toho, jak rezonuje téma svobody v současných uměleckých dílech: Posunulo se vnímání pojmu svoboda? Je to ještě aktuální téma nebo je dnes aktuálnější, než-li kdy dříve?

 

Kurátoři si pokládají otázku, jak rezonuje téma svobody v myslích aktivně tvořících mladých autorů generace narozené po roce 1989. Proto s projektem oslovili umělce a umělkyně z řad svých přátel – studenty a studentky ateliérů českých vysokých uměleckých škol a společně připravili výstavní projekt, který chce v první řadě hravou a místy nečekanou formou oslavovat princip svobody jako takový. Současně také připomenout variabilitu s jakou se nad ním dá přemýšlet. Téma svobody, včetně intersubjektivních asociací, které k sobě váže, je neodmyslitelně obsažené v díle každého z vystavujících autorů a autorek. Vždy však zcela svobodně a pokaždé unikátním způsobem. Mezi vystavenými díly má možnost návštěvník shlédnout fotografické koláže, malby, kresby a objekty.

 

Vystavující umělci: Magdalena Dubnová, František Hotáry, Kateřina Nováčková, Martin Pondělíček, Klára Vincourová

 

Kurátorský tým: Viktorie Chomaničová, Ondřej Mrázek, Jan Nový