Výstava prací na papíře dvou mladých umělců (von Dückerhoff, nar. v r.1973 v Keekenu, Niederrhein, Německo & Blažo nar. v r.1973 v Bratislavě, Slovensko), kteří modifikují nalezených obrazový a fotografický materiál pocházející z knih, novin a časopisů. Dükerhoff používá unikátní mazací techniku a vytváří zcela nové, složitě formované surrealistické ilustrace. Oproti tomu Cyril Blažo pomocí minimálního zásahu kompletně transformuje kontext jím nalezeného výchozího materiálu, a tím vytváří humorná, ale současně hluboká sdělení, jenž s důvtipem protiřečí původnímu smyslu.

An exhibition of work on paper by two young artists, (von Dückerhoff, born 1973 in Keeken, Niederrhein, DE & Blažo born 1973, Bratislava, SK), who alter illustrations found in books, magazines, or photographs through a process of removal and modification. Dükerhoff employs a unique erasure technique on the printed illustration to create entirely new, intricately formed, surrealistic images. Cyril Blažo, on the other hand, uses a minimal amount of interference to totally transform the context of his found source material, creating witty and profound statements that cleverly contradict the original intent.