Autoři: Matěj Al-Ali, Petr Dub, Tomáš Moravec

Kurátor: Rostislav Koryčánek

Motto:
„Architektura dnes vytváří spíše instrumenty než monumenty: cení se její schopnost proměny, schopnost vstřebat programové změny i logiku náhody. Ignasi da Solà-Morales říká, že je třeba ,učinit z architektury zvláštní událost, specifickou pro každý případ a místo.“
(Jana Tichá/Ignasi da Solà-Morales)

Výstavní projekt Panic Room je v řadě třetí autorskou realizací trojice Al-Ali, Dub, Moravec, vztahující se k problematice současného architektonického vývoje měst a suburbánních krajin. V prostorách Karlín Studios rozvíjejí možnosti využití modulárního systému stavebních jednotek, které představují v krajní poloze technokraticky nastaveného řádu. Vytváří scénu započaté stavby, jejíž výsledná podoba je závislá na společenských požadavcích spojených s kvalitou architektury jako takové.

Projekt vzniká ve spolupráci a za podpory společnosti BEST, a.s.

Výstava potrvá do 3. 8. 2014

KARLIN STUDIOS
KŘIŽÍKOVA 34
180 00, PRAHA 8 – KARLÍN

TEL.: +420 608 955 150
MAIL: INFO@KARLINSTUDIOS.CZ
WEB: WWW.FUTURAPROJECT.CZ

OTEVŘENO: ST-NE 12-18
VSTUP VOLNÝ

CELOROČNÍ VÝSTAVNÍ PROGRAM FUTURY JE PODPOŘEN:
MINISTERSTVEM KULTURY ČR, MAGISTRÁTEM HL.M. PRAHY

PARTNER PROJEKTU:
BEST, a.s.