Výstava kluzurních prací studentů ateliéru Fotografie FUD UJEP.