Umění může být výrazným hybatelem změn ve společnosti a to především na lokální úrovni. V rámci participativních procesů a otevřené diskuze Vás opět zveme ke společnému sdílení a objevování prostoru na horním parteru Masarykovy ulice.

 

Formou architektonických a designérských intervencí, uměleckých instalací, diskuzí a happeningů se výstava snaží zdůraznit důležitost veřejného prostoru a jeho funkčnost pro jeho obyvatele. Zaměření uměleckých intervencí vychází z přímé zkušenosti s aktéry v této lokalitě a diskuze s odborníky. Mezi vybraná iniciační témata patří: paměť, město a jeho adaptace na změnu, městská regenerace, místo pro podivnosti, komercionalizace a gentrifikace, přetrvávající upřednostňování soukromých zájmů.

 

kurátorky: Martina Johnová & Iva Polanecká

grafický design: Marek Fanta

 

Komentovaná prohlídka výstavy s umělkyněmi, umělci a kurátorkami začne 4. 8. 2021 v 16:30 hodin.

 

Vernisáž výstavy proběhne následně od 18:00 hodin.

 

Výstavní projekt vzniká za laskavé podpory Ministerstva ČR, Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Ústeckého kraje.