Díky demokratické, ale i lehce invazivní povaze digitálních světů se technologiemi vytvářená prostředí stala nedílnou součástí našich každodenních životů. Dosud netušené možnosti online, virtuálních a rozšířených realit nám přitom umožnily se téměř zcela odpoutat od našich fyzických schránek – aby nás následně občasné rozkládání, letmá roztříštěnost, nesrovnalosti, průrvy a nahodile rozmístěné fragmenty v nich opět zpřítomnily a nechaly si uvědomit rozměr vlastní tělesnosti.  

   

Výstava The Body a Poem se vztahuje k fenoménu každodenní přítomnosti digitálních technologií v našich životech, přičemž se soustředí zejména na vztah virtuálních prostředí a tělesnosti. Činí tak prostřednictvím rozšířené site-specific instalace, ale i programu uvádějícího téma do širších souvislostí. 

   

Patrícia Chamrazová je slovenská mediální umělkyně, která aktuálně působí ve Vídni. Absolvovala studium intermédií na VŠVU v Bratislavě a momentálně pokračuje na University of Applied Arts Vienna. Její díla byla součástí několika mezinárodních výstav a autorka se aktivně zapojuje do rezidenčních programů a participuje na projektech na domácí i zahraniční scéně.

  

kurátor: Jiří Gruber

  

Projekt uvádí blok výstav zastřešený pojmem Organism, který bude probíhat v Postpost gallery během roku 2023.