Instalace Pásma představuje dosud nevystavené obrazové polyptychy a monumentální svitky na plátně a na papíře. Je připravena na míru prostoru Kotelny, a využívá zdejší jedinečné příležitosti obrazového propojení horizontálních stěn s vertikálami, spuštěnými z konstrukce střechy. 

Patrik Hábl již delší dobu ve svých kompozicích pracuje s řízenou náhodou. Nahodilost příhod barevné hmoty a jejich autorská regulace jsou díky malířově zkušenosti namíchány ve správném poměru. Malba je pro Patrika zároveň druhem kontemplace. Předchází jí bezpodmínečné soustředění, sama malba se však může odehrát rychle. Patrik zkouší technologické posuny (sucho – mokro) a ty se odrážejí i formálně. Nové je užití barev, oproti své předchozí monochromní škále užívá především čisté tóny zelené, ultramarinu a černé na bílém podkladě. 

Po stranách se odvíjí děj: pásmo krajiny složené z jednotlivých obrazů ubíhá jako na okénkách filmu do nekonečna. Shůry se odvíjejí na zem monumentální svitky (nejdelší má na délku 8m) na plátně a papíře. Propojuje se nahoře s dole a nekonečný horizont. Vzniká tak trojrozměrný přenos krajiny, která se pohybuje na pomezí abstrakce a symbolu, a nabízí svůj prostor k vstoupení a interakci.