Autor řady monumentálních prostorových vstupů současného umění, známý svými intervencemi do veřejného prostoru zejména v rámci významných historických staveb, vstupuje nyní do prostředí brněnské galerie, kde se představí jak prostřednictvím velkoformátových krajin, tak v intimnějším měřítku. Jádro výstavy představují obrazy Poutnic, proměňující se po formální i obsahové stránce, a zase mizející, aby je divák objevoval a hledal. Figura poutnice dlouhodobě provází dílo Patrika Hábla jako jeden z leitmotivů jeho tvorby, byť často v nenápadných a subtilních podobách. Někdy jako mužská či ženská figura více či méně zřetelně vystupuje z krajiny, jindy se v ní ztrácí, někde není přítomna vůbec a vnímáme jen její stopy. Poutnice vchází do krajiny, krajina se stává součástí poutnice. Cyklus tak nekončí.