Desert Nike

Every known biological species comes with

an expiration date. Homo sapiens is no exception.

Lukáš Likavčan, Spectral Earth1

Představa vymizení lidské populace z povrchu země se objevuje jako archetyp. Sečtení dnů mělo přinést nesmírnou podívanou, dramatickou katastrofou globálního rozměru podle které bude jasně zřetelné, že se jedná právě o onen poslední soud. V křesťanské mytologii je to jediný způsob, jak se setkat s bohem zde na zemi a všichni se proto náramně těší. Tzv. preppeři si pro tuto událost již zakoupili sportovní brýle a ultralehké Nikes, které by měly ulehčit pohyb v předpokládaném písčitém prostředí. nExistují také teorie že konec světa již nastal, jak s příchodem agrikultury, uchopením prvního kamínku či klacíku člověkem, prvním zápisem na hliněnou destičku, turing machine, děrnými štítky, rozmachem industrializace, odstoupením od pařížské dohody, zvolením Donalda Trumpa… Ať je to jakkoli v podstatě jsme se se svým koncem smířili, intuitivně jej vyhledáváme neb každým kouskem zpracovaného plastu jsme bohu blíže. 

The problem is thus not so much whether we

will become extinct, but how we will cope with

the truth of that extinction, and subsequently

how we will design for extinction.

Ironically, it is our very capacity for technological

Invention that has secured us such a dominant

position in the world which may lead

ultimately to (as some have put it) ‘The End of Man’.2

V tom spočívá také problém konce světa, podobně jako problém mnoha fenoménu a to je ten, že není jak jsme si jej představovali. Žádné globální požáry, zemětřesení, rapidní výkyvy teplot nejsou tak signifikantní aby získali status onoho spektáklu konečného sečtení dnů. Cynismus nebo uvědomělá letargie však není zcela tak na místě. Pravdou je, že vzhledem k nahodilosti jednotlivých událostí a v součtu vrstev historií si nemůžeme být až zcela tak jistí jak celá věc vykrystalizuje. Pokud odmítneme dnes již ztrouchnivělou teorii antropocentrismu, tedy představy, že jsme pány tvorstva, otevře se nám nový svět, ze kterého se můžeme učit. Biodiverzita představuje různé koncepty spolupráce, které jsou nám velmi blízké a jež se můžeme přiučit pokud k nim přistoupíme s větší citlivostí.3

Text Ivana Pavlíčková

3. Stefan Helmreich, How like reef: Figuring coral

2. The Posthuman Condition: Consciousness Beyond the Brain

1. Lukáš Likavčan