Zvrátit budoucnost. Jakkoli se tento termín může zdát žádaný, je těžké mu v jakémkoli směru vyhovět. Mnozí mohou vnímat název výstavy ve spojitosti s událostí na řece Bečvě, která prošla katastrofou neslučitelnou s biodiverzitou obsaženou v tomto křehkém environmentu. Jakým způsobem zvrátit něco, co ještě nenastalo? Termín, který v sobě spojuje minulost/současnost s budoucností, a to je právě to, o čem bychom měli nyní přemýšlet. Patrik Kriššák připravil výstavu stávající ze zhmotněné touhy zvrátit budoucnost prostřednictvím obrazů podmořských korálů.

 

Výstava, jejíž hlavní téma je spojeno s životním prostředím pod hladinou mořských oceánů, nám ukazuje krásu, která mnohá staletí ochromuje lidské chápání barvy a tvarů, a v neposlední řadě i touhu lidské mysli o pochopení smyslu a významu těchto živoucích společenství ve vztahu ke globální funkci rovnováhy. A to tak, že popis, který bychom mohli chápat jako “lokální geologické”, je ve vždy ve vztahu “globální politické”. Patrik Kriššák zde zobrazuje jen malou část přírodní scenérie. Vybírá z bezpočtu tvarů ty, které jsou v jeho možnostech zobrazování prostřednictvím techniky, kterou si zvolil jako autorský rukopis. Nepoužívá běžné štětce, ale barvu na plátno nanáší přiložením a převracením skleněných nádob a misek na plátno, které se v procesu malování nachází v horizontální pozici. Velikost nádoby záleží hlavně v šířce než hloubce dané nádoby, volí tím velikost jednotlivých tahů, které doplňuje dalším přidáním sypkých materiálů jako je sklo nebo třpytky.

 

kurátor: Jiří Machalický