Listopad v Galerii Edikula otevře témata společenských norem a mezilidské manipulace, která se může odehrávat i za nejbližším rohem chodby ústící do univerzitní třídy. Slovenská umělkyně Paulína Halasová svou komiksovou formou lineární kresby zachycené na velkoformátové fólii komentuje nerovný svět osobních vztahů imaginárních postav, ve kterých by se mohl poznat kdokoliv z nás. Výsledná situace, představená ve výstavě, nezatížené nadbytečným patosem, vybízí kolemjdoucí diváky a především studenty k rozklíčování sloganů a glos, autorčina redukovaného symbolického jazyka, tak příznačného pro mladého člověka 21. století.

 

kurátorky: Kristýna Mikešová, Jana Gazdagová ve spolupráci se studenty Semináře dějin umění FF MUNI (předmět Kurátorství v praxi I)