Trávy jsou fascinující svou jednoduchostí, skromností. Většinou nevynikají jako solitéři, ale jsou součástí větších celků. Různé druhy se vyskytují napříč teplotními pásmy, v nížinách i v horách či jako takzvané kulturní trávy – obiloviny, na fotbalových a golfových hřištích. Kulturní dědictví v podobě trav je míseno s trávami vyšlechtěnými pro různé účely. Trávy přirozeně odolné vůči herbicidům lemují dopravní koridory, jsou ale také produktem genových inženýrů. Trávy mohou být učesaným luxusním kobercem nebo domovem hmyzu i lidí.

Pavel Havrda (*1984) studoval v Ateliéru interaktivních médií na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V jeho pracích se často objevuje proces strukturovaní organických forem v různých stádiích proměn v čase a v médiích. V Komunikačním prostoru Školská 28 prezentuje instalaci tematicky navazující na sérii rostlinných studií a prostorových herbářů.

Kurátor: Michal Kindernay