Je to, co se jeví jako skutečnost, opravdu taková, jakou ji vidíme? Barvy negativu jsou reverzní, každá z nich má svůj protějšek. Kdy se objeví pravda? Anti je proti, pól má svůj protipól, bipolarita jsoucen je základem jejich existence, zároveň však znemožňuje poznat celé spektrum z jednoho úhlu. Paul Dirac v Obýváku.

Veronika Daňhelová vystudovala fotografii u Prof. Pavla Baňky na UJEP v Ústí nad Labem. Tamtéž studovala rovněž obor kurátorská studia. V současné době působí jako asistentka v Ateliéru dokumentarni fotografie na pražské FAMU. Dlouhodobě spolupracuje s galerií Fotograf, Fotograf festivalem a časopisem Fotograf. Ve své tvorbě primárně pracuje s klasickou fotografickou technikou a principy s ní spojenými. 

Pavel Havrda (1984) studoval v Ateliéru digitálních médií Stěpánky Šimlové a v Ateliéru interaktivních médií u Pavla Kopřivy na UJEP v Ústí nad Labem. Pracoval jako archivář, technik a konstruktér interaktivních objektů a hudebních nástrojů, v současné době se živí osvětlováním. V jeho umělecké tvorbě se často objevuje proces strukturování organických forem v různých stádiích proměn v čase a v médiích. Jeho práce jsou většinou procesuální, efemérní a kolaborativní. Pro konstruování vlastních řádů používá nalezené předměty (především pak staré, nepotřebné, vyhozené a ve své původní funkci již nepoužitelné) nebo zkoumá přírodní a rostlinná společenství. Specifickým pitváním, vycházejícím z archivace a zaznamenávání základních elementů dochází k ukázání složitosti a komplexity systémů, ke kterým vytváří schémata, soubory návodů, map, plánů a scénářů. Tím ilustruje procesy, odehrávající se kolem nás často bez povšimnutí. Určité kutilství propojuje s vědeckým a uměleckým náhledem na banalitu a zároveň poukazuje na vážnost každodenního života a dění.

kurátorka: Tereza Špinková

Living Room Art Space: Nový výstavní program Studia ALTA

V prostředí žánrově rozdělených uměleckých kruhů dochází jen málokdy k možnosti propojení disciplín, které mají k sobě velice blízko, mohou vzájemně čerpat ze svých výstupů a obohacovat se. Začleněním výstavního plánu do programu a koncepce Obýváku přináší Studio ALTA výzvu k tomuto propojení.

Living Room Art Space se inspiruje experimentálním a mezioborovým charakterem holešovického kulturního centra. První ročník výstav se zaměřuje na prezentaci umělců, kteří se pohybují v rovinách několika (nejen) uměleckých disciplín. Propojují vizuální tvorbu s hudbou, poezií, pohybem, vědou a dalšími odvětvími. V lehce chaotickém, negalerijním prostoru Obýváku zkoumají výstavy možnosti vizuální prezentace, mezioborové a společenské komunikace.