Židovská spiritualita, která vychází z Hebrejské bible, z duchovní poezie žalmů a z rabínské tradice, vnímá každou životní situaci jako příležitost k setkání se svatou Přítomností. Vede k životu před Boží tváří, ve kterém se nejobyčejnější okamžiky všedního dne stávají bohoslužbou.

 

Beseda je pořádána ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií.