Nový projekt Pavla Kopřivy rozvíjí linii tvorby, v níž se autor zabývá informacemi, jejich tokem, interpretací a výsledným působením na recipienty prostřednictvím médií. Tato oblast je v Kopřivově práci obsažena dlouhodobě, a přestože se zdá, že se k tématu nedá říci nic dalšího, skutečnost a nové kontexty doby nás vždy přesvědčí o opaku. Práce s informacemi je v dnešní době klíčová pro všechny oblasti, včetně umělecké a tvůrčí. Zde se objevují takové strategie umělecké práce, které odkazují k participaci, mystifikaci, ironizaci nebo k angažovaným gestům

 

V komornějším prostoru Galerie Emila Filly tak může tyto strategie autor rozvinout do svébytné, mnohovrstevnaté instalace, která bude kombinovat na jedné straně výstupy elektronických médií (videoinstalace, manipulovaná digitální fotografie), jednak objektovou instalaci pracující s klasičtějšími materiály (sklo, kov, zrcadla, nalezené materiály). 

 

kurátorka: Eva Mráziková

 

Výstavní program Galerie Emila Filly pro rok 2022 je organizován s laskavou podporou Ministerstva kultury České republiky a Města Ústí nad Labem. Výstava Pavla Kopřivy byla podpořena grantem Fakulty umění a designu.