Pro práci Pavla Korbičky je charakteristický konceptuální způsob uvažování a zpravidla úsporný, minimalismem inspirovaný výtvarný aparát, k němuž patří zejména médium světla, barva a prostor. Výstava připravená pro galerii Artikle sestává ze dvou, v principu geometrických kompozičních celků: z horizontálních barevných neonů a světelné krychle reagující na konkrétní dispozici galerie a vytvářející iluzi trojrozměrného tvaru. 

  

Korbičkovy objekty jsou sice statické, autor se však jejich prostřednictvím pokouší diváka aktivizovat – přesněji řečeno zapojuje jeho vizuální vjemy barevného světla a rozehrává tak obratnou hru s jeho percepčním systémem. Přestože instalaci lze chápat jako autonomní výtvarný, vysoce estetický artefakt, autorovi jde zejména o hlubší zkoumání proměn vjemů, které nastávají pomocí změn barvy linií neonových trubic. V optice vnímání barevného světla mění dojem tloušťky linie (horizonty) nebo je schopné vyvolat pocit lability konstrukce (krychle). Tyto jevy jsou způsobeny vnímáním lidského oka, které určitým způsobem vyhodnocuje informace, popř. tím, jak náš mozek interpretuje vizuální model, který máme před sebou. Ostatně o tom, jak silně nás v umění ovládá iluze, píše ve své slavné knize E. H. Gombrich. Kdo jiný než umělec je pak tím, kdo vysílá pokusná „tykadla“ do světa kolem nás.

  

 kurátorka: Kaliopi Chamonikola