Výstava Pavla Trnky s názvem Organické procesy představuje velkoformátové uhlové a tušové kresby a malby přírodních a kulturních krajin. Východiskem vystavovaných prací jsou především drobné šumavské fragmenty „přírodní divočiny“.

  

Určité části šumavských plání, především slatě, mohou ještě i dnes nabídnout pocit, že se člověk ocitá v jiné a nám vzdálené krajině připomínající severskou tundru. V této přírodě, přetrvávající zde od dob ledových, stále přežívají druhy rostlin a živočichů, které odborníci označují jako glaciální relikty. A právě krajinný ráz těchto slatí se stal inspirací pro Trnkovy obrazy. Kombinace japonského papíru a tuše pomohla autorovi nalézt způsob, jak zobrazit vodou nasáklou rašelinu. Na výstavě jsou k vidění i plenérové tušové malby, na kterých je krajina zobrazena klasickým způsobem.

  

kurátor: Vladimír Merta