Projekt Za trest vytvořený pro galerii Artwall je především aktivistickým gestem mladého trans člověka a jeho matky, směřovaným k současné společnosti, v níž trans* lidé stále obtížně hledají své místo, a jsou až příliš často vystaveni ponižování, šikaně a diskriminaci. Zároveň je osobní výpovědí Johanna a jeho matky Pavlíny, kteří v této jedinečné fotografické sérii, založené na spojení autentického těla a provokativního textu, pojmenovali, jaký tlak může pociťovat trans dítě ze strany rodičů a celé společnosti, a vytvořili tak silný příběhy o diskriminaci a jejím překonání.

 

Na fotografiích vidíme tělo mladého muže, který se odvrací od diváka a ukrývá tvář, jako by se kryl před pomyslnými ranami. Na jeho těle při bližším pohledu spatříme jizvy po operativním odstranění prsou. Tyto jizvy už dnes nebolí, na rozdíl od zraňujících příkazů, kterými jej symbolicky zahrnuje společnost: „Buď Anna, i když jsi Milan!“ „Buď hetero!“ „Nechej o sobě rozhodovat druhé!“ „Dej se vykastrovat!“ „Lži všem kolem sebe!“ 

 

Představa, že rodič nařizuje dítěti, aby všem kolem sebe lhalo, je absurdní, ale přesně do takto pokřivené role jej staví většinová společnost, která existenci trans* lidí ignoruje nebo ji považuje za zvrácenost či nověji za ideologii. Autorka vidí největší problém, s nímž se trans* lidé potýkají, v homofobii a transfobii, které mohou mít různé podoby: „Zlobím se na nedostatky v legislativě, na lidi, kteří s lehkostí rozhodují o osudech jiných, aniž se vůbec zamysleli, jaký má jejich rozhodnutí dopad, přičemž dané problematice často vůbec nerozumí, a také na odmítavý postoj většiny vůči lidem, kteří nechtějí nic jiného jen začít žít svůj život.“

 

Trans* lidé patří celosvětově k vůbec nejhůře diskriminovaným menšinám a také v České republice se s diskriminací setkávají častěji než gayové a lesby. V mnohých zemích jsou trans* osoby dodnes kriminalizovány, medicína na ně pohlíží jako na pacienty s vrozenou vadou, a až v posledních letech vidíme snahu zbavit trans* identitu nálepky patologie. Naopak konzervativní společenské síly a pravicoví extremisté se snaží transgender a nebinární lidi vymazat z veřejného prostoru, což aktuálně pozorujeme například v Polsku a Maďarsku. 

 

Vernisáž výstavy proběhne 8. 10. 2020, od 15:00 do 21:00 v Centru pro současné umění (Dukelských hrdinů 500/25a Praha) v rámci Festivalu Fotograf X.

 

Výstava proběhne od 8. 10. 2020 do 15. 1. 2021 v galerii Artwall na nábřeží kpt. Jaroše a Edvarda Beneše v Praze.