Výstava umělecké skupiny BAnda

Skupina BAnda, jejíž členové a členka se dali dohromady během studií 4.ateliéru malby profesora Ivana Csudaie na VŠVU v Bratislavě, si jako svůj základní cíl vytyčila prezentaci současného mladého vizuálního umění na poli malby. Pětice autorů k ní obecně přistupuje jako k jazyku, který jim poskytuje nejvhodnější prostor, program, polohu, prezentaci, pokušení, plán,… prostě vše co vás napadne na „Péčko“…

 

Skupina vznikla především za účelem větší údernosti jako celku, než jako jedince. Směřují k znovu objevování vlastního jazyka malby v jeho charakteristické materiálnosti, barevnosti či schopnosti vytvářet iluzivní prostory, anebo vytvářet příběhy ve znakové formě dvojrozměrného obrazu. Pro všechny autory je tedy společné nejen toto medium, ale také hledání hranic a přístupů k němu. 

 

Divákovi možná nechtěně opět vyvstane otázka nad problematikou malby v rámci současného výtvarného diskurzu – možná schovaná skrytě mezi jednotlivými díly, jinak formálně o koncepčně od sebe naprosto odlišnými. Ovšem členové BAndy stejně jako mnozí další mladí umělci dokazují, že doba, kdy bylo medium malby považováno za holý přežitek ve srovnání s postkonceptuálními pracemi na poli digitálních médií je již dávno za námi a právě generace těchto autorů ji může nejen využívat jako formální princip ale také ji z hlediska obsahového posouvat dále již bez kritiky z neaktuálnosti nebo v roli naprostého outsidera.