Cyril Blažo (*1970) patří k nepřehlédnutelným osobnostem současné slovenské umělecké scény. V době studií na VŠVU v Bratislavě (1988-1994) ve spolupráci s Borisem Ondreičkem a Stano Dančiakem ml. vytvořili volné sdružení BLONDIAK. Ve svých dílech nezaměnitelným rukopisem založeným na částečné inverzi oboustranných reprodukcí ze starých knih a časopisů překódovává staré znaky, čímž spouští hru vzájemně provázaných interpretací.

Hlavním partnerem výstavy je ArtMap.