grafický design: Čarokrásno (Barbora Tomová, Nikola Iljučoková, Kristýna Marková)

Název výstavy Pěstovat plevel, sklízet vichřici spojuje dvě zdánlivě paradoxní aktivity, a to aktivní udržování plevele – neproduktivní a tradičně nežádoucí rostliny – a sklízení vichřice odkazující k zužitkování silného, obvykle ničivého větru. Jak se právě plevel a vichřice pojí s myšlenkami ekofeminismu? 

  

Metafora rostliny, která roste (i) proti vůli pěstitelů a pěstitelek – nezřídka v místech, kde je v rozporu s lidskými preferencemi – spojuje takové umělecké přístupy, které kriticky nahlížejí dominantní pozici člověka vůči svému okolí. Ať už se jedná o systémový útlak přírody, žen či jakýchkoliv jiných marginalizovaných skupin. Podobně jako plevel, vystavená díla obrazně polemizují nad tím, co je a co není tzv. normální a žádoucí, a kdo o tom vlastně rozhoduje. Plevel přitom lze vnímat i kladně, a to díky jeho pozitivním účinkům, které se projevují zejména synergicky, tedy v kombinaci s dalšími rostlinami, jimž svým „doprovodem“ pomáhá například proti vysychání. Důraz na propojování a péči, kolektivní ohledávání a mezidruhovou komunikaci ve vztahu k přírodě je dalším společným rysem aktuálně prezentovaných uměleckých přístupů.

  

Stejně jako nelze jednoznačně určit, zda je plevel škodlivý či užitečný, je snaha vyhnout se primárním binárním opozicím společná i myšlenkám ekofeminismu. Cílem totiž není rozdělovat mezi mužem a ženou, lidmi a přírodou, přirozeným a nepřirozeným atp., ale propojovat. V tomto smyslu také aktuální výstava ohledává možnosti ekofeminismu prostřednictvím mnohosti jeho projevů – nahlíží je z různých perspektiv a ve smyslu potenciální spolupráce. Druhá část názvu výstavy „sklízet vichřici“ pak svou naléhavostí připomíná, že je za co bojovat. Odkazuje ke kultuře protestu a spolu s některými zastoupenými uměleckými projekty připomíná normativní řády, které v současné patriarchální společnosti stále dominují a utlačují nejen ženy či přírodu, ale veškeré „výhonky“, které si i pod betonem razí vlastní cestu.

  

vystavující: anto_nie, Ciocia Czesia, Hana Drštičková, Anna Fiedlerová, Anna Hulačová, Enge Klinkáčková, Jan Matýsek, Mothers Artlovers, RFK, Prototyp (Nikola Brabcová, Karin Šrubařová), Natália Sýkorová, Miroslava Večeřová

kurátorka: Amálie Bulandrová