Peter Lang, Landsýn, 2012, 120 × 190 cm, olej na plátně

Německý malíř Peter Lang (*1965, Holzkirchen) je absolventem mnichovské Akademie. V roce 2001 se přestěhoval do Gleissenbergu v okrese Cham nedaleko českých hranic. Díky svému bydlišti navázal blízké vztahy s českým prostředím.

 

Při výběru děl na výstavu se Peter Lang zabýval myšlenkou, proč se námořnický pozdrav ahoy používá zrovna u nás v Čechách jako běžný pozdrav. V zemi, která nemá žádné moře. Při bližším pátrání po původu naší počeštěné verze pozdravu ahoy, jsme zjistili, že za něj vděčíme vodákům, kteří si alespoň pozdravem námořníků snažili přiblížit vzdálené moře ve vnitrozemské zemi. Tato zajímavost přivedla autora k názvu výstavy, na které představuje své malby a grafiky z cest na Island. Část těchto prací vznikla na staré rybářské lodi, kde byl umístěn stan s vyhlídkou na pobřeží ostrova. Peterova pozorování se odehrávala přímo moři. Ze své pozorovatelny se dívá na krajinu, která ho zaujala a začíná svůj malířský a kreslířský proces. Důležitým faktorem v jeho práci byl pohyb lodi ve vlnách. Počasí, vlnobití a silné mořské proudy ovlivnily jeho pozorování a pracovní postup.

 

Vzniklá díla jsou jsou výsledkem úzké spolupráce Petera Langa a jeho islandského přítele Sigfuse Almarssona. Ten po dokončení díla spoluutváří pojmenování obrazů. V obrazech vidí smyslové významy a nachází typické islandské výrazy a formulace. Názvy zdůrazňují poetiku obrazů, přibližují islandský svět s jeho legendami a mýty a jsou výrazem jeho autentického přístupu. Navzdory všem výdobytkům civilizace dominuje každodennímu životu na ostrově příroda.

 

Těžištěm tvorby Petera Langa je právě zájem o původní, civilizací nedotčenou krajinu, kterou interpretuje v malbě, kresbě a tisku. Peter Lang cestuje do odlehlých oblastí světa se speciálně navrženým přepravním kontejnerem, který je jeho mobilním obytným ateliérem. Ten umístí na nějakém odlehlém místě v nedotčené krajině, kam samozřejmě musí vést silnice. Tam rozvine svůj stanový ateliér a může zde pobývat a tvořit libovolně dlouho. Ve stejném kontejneru pak převeze své obrazy zpět do do svého ateliéru v Gleissenbergu.

 

Autorovy velkoformátové malby jsou tvořeny jeho osobitou techniku malby, při které využívá nástroje, který se používá například při výmalbě pokojů – tzv. lajnovací šňůry. Na malbu tradiční krajiny v další fázi nanáší pomocí této šnůry vrstvu pigmentu v rovnoběžných liniích. Výsledná malba pak působí rozostřeným mlžným dojmem, který původní krajinu překrývá.