Zveme na dernisáž výstavy Časosběr.

 

Petr Kamenický je multimediální umělec, pedagog a kurátor výstav současného umění. Jeho dlouhodobým zájmem je lidské tělo jako nástroj poznávání kodifikovaných záznamů tělesnosti a bohatě strukturovaných procesů, prožitků, dat a vizuálních informací. Ve svých objektech pracuje zároveň i s biologickým materiálem.

  

kurátorka: Karin Písaříková