Petr Kamenický je multimediální umělec, pedagog a kurátor výstav současného umění. Jeho dlouhodobým zájmem je lidské tělo jako nástroj poznávání kodifikovaných záznamů tělesnosti a bohatě strukturovaných procesů, prožitků, dat a vizuálních informací. Ve svých objektech pracuje zároveň i s biologickým materiálem.

 

kurátorka: Karin Písaříková