Zveme na vernisáž výstavy V limbu, jejíž součástí bude také performance Petra Nikla.

 

Limbus je podle katolické tradice označení pro předpeklí. Výraz být v limbu se v češtině používá pro spánek, nebo dokonce bezvědomí, zatímco angličtina termínem limbo v přeneseném slova smyslu chápe nevyjasněnou situaci spolu s naprostou nejistotou ohledně toho, co se může stát. Právě tyto tři významové rezonance mohou možná nejlépe přiblížit emotivní prostor nové obrazové výstavy Petra Nikla, kterou vizuálně vymezuje série olejomaleb vzniklých během pandemické klauzury. Na jedné straně stojí odevzdanost žebráků se psy, na straně druhé bezbrannost spících. Podoby bez/vědomí.

  

kurátor: Radek Wohlmuth