Ústředním motivem malířské tvorby Petra Pavlíka (*1945) se stala Poutnice. Obraz z roku 1989, dnes ve Sbírce moderního a současného umění Národní galerie v Praze, byl několikrát interpretován při příležitostech autorových výstav, a to jak kritiky a historiky umění, kteří o Pavlíkově díle psali a píší, tak i Petrem Pavlíkem samotným. Příběh Pavlíkova tématu je magický, malíř se v něm dívá zpět, hluboko do dětství, ale nikoliv jen dětství svého, ale i do dětství své matky. Vidí ji jako dítě, on i ona jsou dětmi s tenkýma nožkama, které kráčí krajinou snu. Nic zde není reálné, pouze vše je jen důvěrně známé. Stopy dětství jsou tak přesvědčivé, že o nich nemusíme pochybovat. Barvy, silueta postavy, charakter prostoru nám podávají svědectví o světě, kterým je dítě uchváceno, je to prostor úzkosti a dobrodružství, místo objevů jímavé krásy světa a stesku po nich. Jakkoliv jde o téma úzce osobní, jeho význam není bez souvislostí s celým světem umění a kultury, který přesahuje jednoho tvůrce. Putování, postava poutníka, nebo poutnice je spojená s civilizační zkušeností kultury mnoha staletí počínaje eposem o Gilgamešovi, přes Homérovy eposy o putování Odysseově, přes Dantovo zbásnění pouti Vergilia peklem v Božské komedii až k nekonečnému množství příběhů novověkého a moderního člověka, který na rozdíl od osudů ztvárněných klasiky ztratil mnoho z lidského pouta k přírodě, místu, zemi, nebi a sobě, a to tak nenahraditelně a bolestně, že se mu stalo sisyfovským údělem neustále významy těchto hodnot znovu a znovu hledat, a to i přes iluze, že svět se zcela změnil a tradiční úkoly a jejich symboly ztratily smysl.

Petr Pavlík je významným reprezentantem generace „mravního neklidu“ sedmdesátých let, která se zasloužila o uchování kontinuity svobodné tvorby v nepříznivém období normalizace. Spolu se svými vrstevníky a spřízněnými autory se podílel na založení uskupení 12/15 Pozdě, ale přece. V podobě svého alter ega – prof. Pavla Petříka – zasáhl v devadesátých letech rovněž do zjitřené teoretické diskuse o charakteru českého umění. Výstava, pořádaná ve spolupráci s Alšovou jihočeskou galerií v Hluboké nad Vltavou, připomene autorovo významné životní jubileum. 

 

Autor výstavy: prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc
Kurátor za GMU v Roudnici nad Labem: PhDr. Alena Potůčková

Výstavu doprovází katalog s textem Tomáše Vlčka.
Vydavatelem je Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou.

Výstava bude pro veřejnost otevřena od 30. 1. do 15. 3. 2015, denně od 10.00–12.00, 13.00–17.00 s výjimkou pondělí.
Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury ČR.