Na výstavu Místa paměti v galerii navazuje autorská intervence Rozhraní v prostorách augustiniánského kláštera v Roudnici nad Labem, který je partnerem projektu.

Výstava v klášteře je přístupná v rámci komentované prohlídky kláštera s kastelánem, kterou lze rezervovat na tel. čísle +420 735 718 210.

Mezinárodně uznávaný umělec Petr Stanický (*1975), vedoucí ateliéru Sklo – prostor – objekt na Fakultě mediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, se ve své tvorbě dlouhodobě zaměřuje na práci se sklem. S tímto křehkým materiálem pracuje jako s univerzální hmotou, s jejíž pomocí vytváří složité a působivé prostorové objekty a instalace. Jeho současná tvorba se pohybuje na pomyslném trojmezí volného sochařství, architektury a designu – v roce 2019 umístil v rámci prestižního London Design Festivalu svou sochařskou intervenci Evocations v prostorách Victoria & Albert Museum, v roce 2021 zastupoval jako jediný umělec Českou republiku na mezinárodní přehlídce London Design Biennale.

 

Byla to právě architektura, která Petra Stanického přivedla do roudnické galerie. Velkorysý zaklenutý prostor barokní jízdárny se na začátku listopadu proměnil díky jeho objektům a kresbám v Místo paměti, kde se zcela přirozeným způsobem setkávají historické formy s těmi současnými. S tím souzní i druhá výstava Rozhraní, svébytná sochařská intervence do gotického interiéru. V jistém slova smyslu surová, ale přesto nesmírně lidská architektura kamenné kapitulní síně a klášterní kvadratury, kam Petr Stanický umístil své prostorové objekty, doplňuje výstavu v galerii téměř mysticky.