Koncentrované dílo Petra Veselého patří dnes k té rovině současné české malby, která se projevuje důrazem na intenzitu výrazu na úkor extenzity produkce. Neznamená to, že by toto dílo bylo skryto ve stínu pozornosti, spíše je důkazem o tom, že i v dnešní době může vznikat silná malířská výpověď, která se prioritně neslaďuje s uměleckými trendy, nepřizpůsobuje se časovému zrychlení, ani ničemu podobnému.  

 

Název broumovské výstavy Břemeno, odvozený od stejnojmenného obrazu z let 2019–2021, je sám o sobě výmluvný. Z bílé plochy plátna tu vystupuje útvar, jehož nejednoznačnost zneklidňuje divákův těkající pohled. Rozpor mezi názvem označujícím zátěž a sublimujícím, odhmotněným tvarem odkazujícím na kapku tekutiny v sobě skrývá silné významové napětí. Také vztah obrazové plochy a motivu, který je umístěn ve spodní partii plochy naznačuje proces „stékání“. Stékající tekutina přitahována tíží země. Prolitá slza jako zkratka utrpení. Lidského utrpení, které je spatřováno v předobrazech Krista i mariánské ikonografie.  

 

Obrazový námět a jeho volba jsou pro Petra Veselého něčím, co si člověk nevybírá, nýbrž co se mu na základě nelehké a nejednoznačné životní poutě samo nabízí a otevírá. Náměty ho do jisté míry „navštěvují“. Jsou amalgámem čistých idejí (přepodstatnění) a jejich skrytostí/odkrytostí v čase, který má lidský rozměr, a tedy fyzickou přítomnost i pomíjivost. Tento rozpor mezi zpřítomněním „situace“ a zároveň vědomím její pomíjivosti, dočasnosti, je autorem vyjadřován prostřednictvím barevné střídmosti a formální pokory. Proto se mu nově či jinak otevírají i tak frekventované ikonografické motivy, jakými je například Ukřižovaný Kristus. 

 

Petr Veselý (*1953) absolvoval SŠUP v Brně (1969–1973) a AVU v Praze (1973–1979; ateliér Malby, prof. Jan Smetana). Působil na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně (1982–1992), na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně (1992–1995, 2002–2007 jako vedoucí ateliéru Malířství 1); 1995–2020 vedoucí oboru Malířství na Střední škole umění a designu v Brně. V roce 1993 se habilitoval pro obor malířství. Od roku 1996 je členem Umělecké besedy. Byl členem Tovaryšstva malířského (Kokolia, Kvíčala, Steklík) a TT klubu. V roce 2009 mu byla udělena Cena města Brna v oblasti výtvarného umění. Žije a pracuje v Brně. Naposledy jsme se mohli setkat s dílem Petra Veselého na jeho samostatných výstavách v brněnské Fait Gallery (2021), pražské Galerii Petra Novotného (2021) nebo v Galerii arto.to v Libčicích (2021). Je činný také jako kurátor, ilustrátor a básník.

 

kurátor: Petr Vaňous