Podzimní výstava v Galerii Petr Novotný představuje malířské dílo brněnského autora Petra Veselého, malíře, ale i tvůrce kreseb, objektů a instalací.
Petr Veselý se narodil roku 1953 v Brně. V letech 1973 – 1979 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Samostatně začal vystavovat v roce 1981. Roku 1993 se stává členem Umělecké besedy v Praze. Od roku 2002 do 2007 vedl atelier malby na FaVU VUT v Brně.
Veselý již dvakrát vystavoval v naší druhé Galerii ad astra, nyní má premiéru zde. Jeho nové práce kontinuálně vycházejí z dřívější tvorby, což je patrné po formální stránce hlavně v dominantním užití jeho signifikantní šedé barvy prakticky na všech obrazech. Co se obsahu týká, hlavním tématem je geometrie v uvolněné expresivnější podobě, která volně přechází do krajiny a tu a tam i do figurace. Autor sám k výstavě uvádí: „Leitmotivem výstavy může být šedá barva. Lze skutečně říci, že je mi již zhruba tři desetiletí barvou erbovní a že ji ve své tvorbě různým způsobem tematizuji. Jedním ze záměrů bylo tuto skutečnost na výstavě umocnit. Proč tedy šedá? Na místo výčtu nejrůznějších vcelku dobře definovatelných příčin, je myslím výstižné citovat několik mých poznámek z poslední doby: Vlastně je to totéž, jako kdybych maloval – jako kdysi – ředěnou tuší, kreslil tužkou nebo černobíle fotil. Je to rozhodnutí k používání konkrétních materiálů nebo vyjadřovacích prostředků. Snad jde zároveň o výraz vnímání toho, co je za jevovou stránkou věcí, za jejich viditelnými vlastnostmi. Jako by takto mohly být blíže své zárodečné povaze, „času před věcmi“.”
Tato výstava, ač je uváděna k autorovým šedesátinám, není výstava bilanční. Představuje na obrazech z poslední doby malířův současný vývoj a je zřejmé, že si stále dokáže držet obdivuhodně vysokou kvalitu, a to již celá léta téměř bez zakolísání.

Petr Veselý / Několik obrazů
9. října – 14. listopadu 2013
Galerie Petr Novotný, Heřmanova 35, Praha 7
Otevřeno úterý, středa, čtvrtek 12 – 18 hod.
Vernisáž ve středu 9. října v 18 hod. za osobní účasti autora