Muž s rukávem 2, 2021, olej, email, akryl, plátno, 170 x 200 cm

Poslední výstava tohoto roku v Galerii Petr Novotný patří dílům malíře Petr Veselého, který patří ke kmenovým autorům galerie. Je to jeho pátá výstava v této galerii, počítaje v to i výstavy v předchozí Galerii ad astra.

 

Petr Veselý se narodil roku 1953 v Brně. V letech 1973–1979 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Samostatně začal vystavovat v roce 1981. Roku 1993 se stává členem Umělecké besedy v Praze. Od roku 2002–2007 vedl atelier malby na FaVU VUT v Brně, poté pracuje jako vedoucí oboru Malířství na SŠUD (dříve SŠUŘ) v Brně. Žije a pracuje v Brně-Jundrově.

 

Tvorba Veselého se vyvíjí plynule bez velkých zvratů jak po stránce obsahové, kde stále převažují předměty či situace z autorova bezprostředního okolí a díla s užitím geometrie, která ale opět vychází z konkrétních předmětů, tak po stránce formální, kde většina pláten je opět pojednána v redukované barevnosti, zejména v šedé. Na výstavě Ráno v cizím městě jsou převážně práce z posledních dvou, tří let, doplněné několika obrazy staršími z posledních dvaceti let. U novějších prací už jde i o témata obecnější, méně předmětná, více abstrahovaná, jako je Břemeno nebo Výkřik.

 

Autor ke své tvorbě uvádí: „Obsah vzniku samotného obrazu předchází jen částečně, jako téma, motiv, které jsou (ne ovšem vždy) do značné míry zřejmé. Ne vždy musí být taková obsahová rozvaha zásadní, případně zcela vystihující. Motiv a obsah jsou snad pojmenovatelné, mnohdy ale svým způsobem nejisté, víceznačné. Důležitější, tedy i jako „důvod k malbě“, je jejich hlubší, tušený, nebo teprve malbou rozpoznávaný potenciál, tedy přesněji jejich odhalování malbou, konkrétním utvářením vizuálních vztahů, tím, jak si obraz říká o řešení (zdánlivě) formálních podnětů. Právě tento proces obsah posouvá nebo do značné míry teprve ustavuje“.  

 

Petr Veselý je jeden z mála autorů, kteří si i s blížící se sedmdesátkou uchovávají stále vysokou kvalitu své tvorby. Mohli jsme se o tom přesvědčit na jeho letošní velké výstavě ve Fait gallery a můžeme to vidět i na této aktuální výstavě.