Galerie arto.to v Uhelném mlýně v Libčicích nad Vltavou

Výstava kolekce asi dvaceti obrazů brněnského malíře a básníka Petra Veselého pracuje s výběrem maleb z posledních dvou desetiletí s důrazem na konkrétní věcný motiv. Předmětné motivy v díle Veselého konotují žitý, obývaný prostor, ale také industriální, výrobní sektor. Nesou však i liturgické odkazy (např. omývání, koupání, podpírání, zahalování atd.) nebo odkazy ke konkrétním obrazům slavných malířů (Kubišta, Tizian ad.). Významová pluralita je podpořena monumentálním malířským pojetím, v němž jsou předmětné obrazové formy posunuty až na hranici abstraktní malby. Nové obsahy se ustavují v pohybu mezi abstraktním, duchovním a vznešeným na jedné straně a konkrétním, předmětným a věcným na straně druhé.

 

Soustředěný cyklus Závěsy vede k úvahám o pohledu a dívání se. Současně otevírá samostatnou problematiku podkladu malby, který není jen pasivním nosičem ale naopak samostatným činitelem. Závěs je proto přítomen také ve formě instalace výstavy – některé obrazy levitují volně v prostoru, a odhalují divákovi i svoji zadní, původně pro pohled neurčenou stranu. Výstava tak poukazuje na různé dimenze přemýšlení Petra Veselého o médiu závěsného obrazu. Instalace pracuje velmi rafinovaně s industriálními prostory galerie, zdůrazňuje vlastní předmětnost jednotlivých děl. 

 

Vstupenky je nutné objednávat předem v rezervačním systému Goout nebo Ticketstream.