Těžko byste našli multikulturnější ženu – umělkyni. Petra je původem z Pardubic, v Praze vystudovala AVU (1995-2001) a když v roce 2003 získala prestižní Fulbrightovo stipendium, odešla za dalším studiem do USA, a to kam jinam než do New Yorku. Zde se později vdala, avšak nikoli do americké, nýbrž do indické rodiny. V současnosti tedy střídavě žije a pracuje v USA, v České republice a v Indii. Ve své práci Petra používá různá média, od instalací po kresby, malby či práci s neonem. Posledních několik let se věnuje tradičnímu indickému dřevotisku na hedvábí. Její práce často zkoumají otázky identity, paměti, vzpomínek z dětství a osobní historie. Jak sama říká, svá díla používá jako překladatele každodenního shonu své multikulturní a multinárodnostní rodiny.

Projekt Petry Gupty Valentové vystavený v Klubu 29 u příležitosti festivalu Multikulturní týden 2015 vznikl ve spolupráci s indickou básnířkou Chandrakalou Jain. Její niterné a citlivé básně Petra doplnila svými ilustracemi, které jsou založené na jejich hlubokém porozumění. Ilustrace vznikaly tradiční indickou technikou tisku na textil a kombinují tradiční indické vzory s jejím vlastním, moderním designem. Tisky autorka následně nafotografovala a jen minimálně postprodukčně upravila. Společným cílem Petry Gupty Valentové a paní Jain je básně s autorskými ilustracemi vydat knižně.