Petra Švecová maluje melancholií naředěné otisky lidských postav i abstrahovaného tvarosloví květů, z nichž skládá vlastní mytologii. Pracuje s barvou jako nosičem emocí, malbu používá jako projekční plátno osobních vzpomínek i kolektivně sdílených symbolů a obrazů.

 

Absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze u Vladimíra Skrepla (2018), během svého studia prošla i ateliéry Vladimíra Kokolii a Milana Knížáka a stáží na Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech. Před AVU studovala fotografii na FAMU a mediální studia na FSV UK. Vystavovala například v Oblastní galerii Liberec – Lázně, Alšově jihočeské galerii, Pragovka Gallery, Prám studiu a dalších. Věnuje se primárně malbě, s přesahy k fotografii a instalacím.