Detail díla Autobahnkreuz IV, foto Dany Vigil

Propojení současného světa je jedním z nejcharakterističtějších znaků naší doby a my ho můžeme jednoduše vypozorovat všude kolem nás — na úrovních států, mezinárodních organizací, korporací. Tím nejdůležitějším propojením však ve výsledku stále zůstává propojení mezi lidmi. Díky stále se zdokonalujícím technologiím se můžeme prakticky odkudkoliv spojit s kýmkoliv. Informační toky, cesty nebo mosty jsou právě těmi místy, kde se odehrává nezměrný a téměř nepřetržitý přesun dat. Člověk by však neměl zapomínat, kde celé toto proudění a tepání začalo. Počátkem všeho totiž byla sama cesta. Ať už přímá nebo klikatá, je to právě cesta spojující bod A s bodem B. Cesta je tím základním předpokladem pro přesun lidí, statků a především informací. 

 

Právě motiv cest, jejich organizovanost, systematické budování a urbanismus jsou těžištěm tvorby drážďanského malíře Philippa Glogera. Umělec svým osobitým rukopisem zachycuje míru složitosti spojujících struktur, které jsou zároveň promyšleně komplexní, ale budí dojem naprostého chaosu. Hravý způsob, kterým Gloger zobrazuje formu a neustále bobtnající množství spojení, jež tvoří každodenní pozadí našich životů, je autentickou výpovědí městského člověka 21. století.  

 

Philipp Gloger (*1983)

Po dokončení Evangelického gymnázia v Drážďanech pokračoval ve studiu malby na Akademii výtvarných umění tamtéž, kterou dokončil v roce 2012. V roce 2016 absolvoval rezidenční pobyt na Goethe institutu v nizozemském Rotterdamu. Philipp Gloger žije a pracuje v Drážďanech.

 

Kurátoři výstavy: Viktorie Chomaničová, Ondřej Mrázek, Jan Nový