Zveme na komentovanou prohlídku výstavy Plastika drobná a drobnější: Josef Václav Škoda s kurátorem Janem Florentýnem Báchorem

  

Výstava nabízí průřez drobnou plastikou sochaře Josefa Škody z 20.–40. let 20. století. Prezentuje autorovy práce z rozličných materiálů: kamene, bronzu, cínu, dřeva, terakoty, vápence či sádry společně s jeho kresbami. Intervencí ve výstavě Josefa Škody jsou malba od Bohumila Kubišty a plastika Karla Nepraše.